Venstre vil ha sjøkabel i Hardanger

Venstre sier klart ja til naturen i Hardanger, ja til sjøkabel og nei til enorme master i et av Europas viktigste naturområder, skriver fylkesleder Arnt Gunnar Tønnessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre legger nå inn et forslag på Stortinget om å endre energilovgivningen slik at en ved bygging av kraftlinjer i verdifulle naturlandskap må ta større miljøhensyn enn i dag.

Regjeringen har gitt Statnett konsesjon til å strekke ny høyspentlinje i luft gjennom Hardanger. Når selv ikke naturen i Hardanger er viktig nok til å bli tatt hensyn til fremfor rene økonomiske interesser, viser det at regelverket er alt for svakt. Venstre ønsker at energiloven også skal legge inn omsorgen for det klassiske naturvernet, for reiseliv og for de andre faktorene slik at dette blir faktorer man skal vurdere når man skal fatte slike avgjørelser.

Venstre har derfor lagt inn forslag på Stortinget der vi ber Regjeringen om å fremme forslag til endringer i energilovgivningen som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel ved bygging av kraftledninger i verdifulle naturlandskap for bedre å ivareta miljøhensyn.

For prosjekter i Statnetts regi, vil Venstre i vedtaks form be ministeren bruke eiermakten til å utsette igangsettingen til prosjektene er vurderte etter de nye retningslinjene. Vi i Venstre mener det må være bedre å leve en liten stund til med en viss usikkerhet fremfor å ødelegge en natur landet vil ha glede og nytte av i all fremtid.

Venstre foreslår også å styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel.

Vi må ta vare på naturen i Hardanger!

Arnt Gunnar Tønnessen

Foto: Jone Nyborg


Arnt Gunnar Tønnessen

Leder i Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**