Anna Naiyoma Sankei til minne

Anna Naiyoma Sankei gikk bort i forrige uke. Lier Venstre har mistet ett av sine mest verdifulle medlemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var med sjokk og sorg vi fikk melding om Annas bortgang. Anna har vært aktiv i Lier Venstre i en årrekke, og har hele tiden tilhørt den aktive kjernen av engasjerte som holder lokallaget levende. Hun vil bli dypt savnet.

Anna Naiyoma Sankei

Foto: Anna Naiyoma Sankei

Anna stilte alltid opp, hun tok ansvar og bidro med innspill og innsikt. Nå skulle hun vært en del av nominasjonskomitéen til lokalvalget neste år, som hun tidligere igjen og igjen har stilt opp i komitéer og utvalg. Anna sto på liste for Buskerud Venstre i fjorårets stortingsvalg, som hun har gjort for lokallaget tidligere. På sikt kunne hun blitt like verdifull for Venstre ellers som for oss her i Lier.

At Anna kunne finne tid til oss i Lier Venstre sier mye, aktiv som hun var på så mange områder. Buskerud Innvandrerråd, INLO (der hun var vara i styret), Flyktningehjelpen, Afrikansk Kvinneforening, Buskerud Innvandrerråd og flere til har nytt godt av hennes tilsynelatende utrettelige engasjement. Dermed er Annas bortgang et tap for mange, og vi er ikke de eneste som kommer til å savne henne.

Allikevel er det ikke Annas verdi som utrettelig medarbeider som først og fremst vil bli savnet. Alle som kjente Anna måtte bli glad i hennes varme utstråling, lune væremåte og omtanke for andre. Våre tanker og kondolanser går til Annas nærmeste. Hvil i fred, Anna

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**