Råde kommune må legge bedre til rette for sosiale entreprenører

Vi i Råde Venstre er skuffet, men egentlig ikke overrasket, over den rød-grønne regjeringens neste steg i deres statliggjøringsstrategi; barnevernsinstitusjonene. Vi mener at regjeringen ødelegger for seg selv for det er ikke mulig å legge opp til et bedre barnevern gjennom flere og sterkere barnevernsinstitusjoner når man legger ut snubletråder for de som ønsker å gjøre en innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Denne strategien er en oppfølging av det tilsvarende forslaget om utbytte- og salgsbegrensninger for private barnehager. Vi mener det er tydelig at regjeringen legger opp til at det på sikt bare skal være det offentlige som skal kunne drive ulike typer velferdstilbud. Vi mener det er en uhyre gammeldags måte å tenke offentlig forvaltning på, og en total reversering av initiativer til reform av offentlig sektor, som også statsminister Stoltenberg tidligere har vært en talsperson for.

Det aller verste er at det er ødeleggende for det sosiale entreprenørskapet blant annet her hos oss i Råde. Med unntak av fengselsvesenet kjenner vi ikke til noen sosiale velferdstiltak som ikke har utspring i privat eller frivillig sektor, det være seg skole, sykehus, sykehjem, barnehager, barnevern eller krisesenter. Over tid har mange slike oppgaver blitt offentlige, men AP/SP/SV legger opp til å ta livet av all sosial skaperkraft på måten de nå går fram.

I Råde hadde vi tidligere to private sykehjem, Frøland og Solvang, men nå ingen. Private sykehjem kan være en mulig løsning på Råde kommunes sykehjemsplassmangel i fremtiden. Råde Venstre er ikke ute etter å legge ut bestemor på anbud i Råde – vi vil ha et sterkt kommunalt tilbud i Råde – men om noen ønsker å etablere private sykehjemsplasser så skal de være hjertelig velkommen og det skal legges til rette for slike etableringer. Et slikt utvidet tilbud vil være en vinn-vinn situasjon for Rådes innbyggere; vi får flere sykehjemsplasser, samtidig som kvaliteten på tjenestene vil bli opprettholdt på et høyt nivå når vi får utvidet tilbud også på dette feltet.

Sosiale entreprenører er et viktig tilskudd til velferdstilbudet i Råde, og vi henstiller til de øvrige politiske partiene i Råde å bli med oss i Råde Venstre på å legge til rette for disse til det beste for Rådes befolkning.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**