Evaluering av støyproblematikk i sentrum som følge av nye skjenketider i Risør

Våren 2010 vedtok Risør bystyre å redusere den generelle skjenketiden i Risør fra 2400 til 2330. Samtidig fikk de helårsdrevne skjenkestedene (som en prøveordning) adgang til utvidet skjenking til kl 0200 for sine skjenkeareal (både inne og uteområdene). Ordningen med utvidet skjenking skal nå evalueres og det er viktig at alle kommer med sine synspunkter, også de positive sidene, slik at utvalget som skal komme med sin innstilling får et nyansert bilde av prøveordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Har lik skjenketid ute og inne ført til økt støy i Risør sentrum?

Har lik skjenketid ute og inne ført til økt støy i Risør sentrum?
Foto: Jan Einar Henriksen

Spørsmålet det skal tas stilling til er om prøveordningen har medført økt støy i sentrum. Med andre ord om det er mer støy nå enn det var tidligere på samme sted og tid av døgnet da det “kun” var røykerne som stod utenfor skjenkestedene etter kl 2400.

For ordens skyld nevnes at skjenkestedene i Risør under byens festivaler har utvidet skjenketid til kl 0300. Samme tid som de generelle bestemmelsene tillater skjenking pr i dag tillater, men som det fra sentralt hold er fremmet forslag om å redusere til kl 0200.

I spørreskjemaet fra Risør kommune stilles det følgende spørsmål til husstander med fast bostedsadresse i sentrum: (alle med Ja/Nei svar alternativer)
1. Har du som beboer i sentrum vært sjenert av støy og bråk fra skjenkestedene før 2010?
2. Har du som beboer i sentrum vært sjenert av støy og bråk fra skjenkestedene etter mars 2010?
3. Mener du at utvidelsen av skjenketiden ute fra kl. 24:00 til kl. 02:00 har medført økt støy og bråk?
4. Dersom svaret på spørsmål 3 er ja, kan du beskrive dette nærmere?
5. Har du andre kommentarer?

Svarene med navn og adresse må innen onsdag 1. september 2010 sendes Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør, leveres på Kommunehuset, Furumoveien 1, eller sendes som vedlegg til e-post til adressen [email protected].

Har du synspunkter om prøveordningen med nye skjenketiden i Risør – send oss gjerne en kommenta på e-post her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**