Risør kommer med høringsuttalelse om bompengeinnkreving på E18

Det ble klart da spørsmål om Fylkesrådmannens forslag til høring-uttalelse til justering av bompengeinnkrevingen på E18, datert 22.6.10 ble diskutert i tirsdagens formannskapsmøte. I møtet ble høringsforslaget utlevert sammen med en kopi av rådmannen i Tvedestrands innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstres leder Jan Einar Henriksen mener det er svært viktig at Risør følger opp med høringsuttalelse i forbindelse med bompengefinansiering av samferdselstiltak på Agder.

Venstres leder Jan Einar Henriksen mener det er svært viktig at Risør følger opp med høringsuttalelse i forbindelse med bompengefinansiering av samferdselstiltak på Agder.
Foto: Jan Einar Henriksen

Rådmannen i Risør vil nå fremlegge forslag til vedtak slik at formannskapet og eller bystyret tirsdag 17. august kan fatte et vedtak innen høringsfristen som er satt til 20. august.

For Risørs del er det svært viktig at det er et godt samarbeid med alle berørte kommuner på Agder når det gjelder samferdsel, spesielt med tanke på Fylkesutvalgets budsjettdebatt for 2011 hvor Risør har et håp om at det avsettes midler til etablering av Fortau langs R416 i 2011 budsjettet.

Arbeidet med å prosjektere og kostnadsberegne en GS veg langs R416 fra Frydendal til Vinterkjær ferdigstilles i disse dager og det er knyttet en viss spenning til innholdet i rapporten. Risør Venstre har hele tiden pekt på at det er viktig se på GS veg (gang og sykkelveg) med belysning langs hele R416 fra Vinterkjær til Frydendal. Venstre har i tillegg pekt på at det er et fellesansvar for kommunene på Agder å sørge for at også Risør får en trygg tilførselsveg og tilknytningspunkt til E18 slik vi nå ser at de øvrige byene langs Sørlandskysten får eller allerede har fått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**