Sluttbehandling av reguleringsplan for Holmen

Rådmannen innstiller overfor HU for plan, miljø og tekniske tjenester at reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Holmen, datert 19.3.10 godkjennes md de endringer som følger av saksfremleggets vurderinger/kommentarer, og i henhold til bestemmelsene i plan og bygningslovens § 12-12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Stian Lund er for utbyggingen på Holmen og ser frem til at tiltak iverksettes og byggekranene blir synlige på Holmen allerede i 2011.

Stian Lund er for utbyggingen på Holmen og ser frem til at tiltak iverksettes og byggekranene blir synlige på Holmen allerede i 2011.
Foto: Jan Einar Henriksen

Før det iverksettes tiltak i planområdet skal det foreligge godkjent utbyggingsavtale mellom Risør kommune og eiendommen Solsiden 1, gnr 16 bnr 745 og 1346.

Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester vil behandle saken i sitt møte 19. august 2010 og bystyret vi deretter behandle saken i sitt møte 26. august 2010.

Risør Venstre er svært glad saken nå kommer til endelig behandling i politiske fora i løpet av august måned, noe som gir et reelt håp om at utbyggingen kan stå ferdig i løpet av et par år. Jeg tror denne utbyggingen vil få store positive ringvirkninger for lokalsamfunnet Risør uttaler leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen, som også tror et enstemmig hovedutvalg og bystyre stemmer for reguleringsplanen på Holmen.

Da vil vi en gang for alle bli kvitt stempelet fra den ekstremt langvarige politiske behandlingen av Flisvika prosjektet slik at alle kan flytte blikket fremover og jobbe for økt næringsaktivitet i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**