Vanvittig utbyggingsvisjon fra Arbeiderpartipolitiker

Bjørn Loges drøm om å bygge et antall boliger tilsvarende et nytt Heer/Belsjø-felt annethvert år er uforenlig med et forsvarlig markavern, skriver Venstres Erik Lundeby i et innlegg i Amta 12.08.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les Erik Lundebys innlegg her…

Loge pekte i Amta 6.8.2010 på at 200 boliger pr år er “i nærheten” av det som må bygges i Frogn for å ta vår “relative del” av veksten i Oslo-området.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-En byggetakt på 200 boliger vil forandre landskapet dramatisk, sier Venstres Lundeby. For å få inntrykk av omfanget, kan vi ta utgangspunkt i postbudruten Heer-Belsjø, som har 428 husholdninger. Vi snakker altså om et nytt Heer-Belsjø hvert annet år fremover.

Det er områder som Kolstad skog, omgivelsene til Oppegårdstjernet og området mellom Dammen og Havsjødalen som ligger an til å bli utbygd hvis Arbeiderpartipolitikerens signaler blir fulgt opp i kommuneplanprosessen. Venstre er sterkt kritiske til dette.

-Seierstensmarka kan bli en bypark midt i tettbebyggelsen, og folk på Skorkeberg mister sine grønne omgivelser, sier Lundeby.

Venstre mener at det må etableres en markagrense før nye områder for utbygging reguleres.

-Hovedsaken nå er at det snart er for sent å verne våre bynære markaområder, sier Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**