Replikk ang Råde Venstre og vindkraft

Venstre ønsker bedre vilkår for satsing på fornybar energi, som vindkraft, småkraft, opprustning av vannkraftverk og biokraft. Dette er et område hvor regjeringen har sviktet. Vi tar på alvor at økt produksjon av fornybar energi kan medføre naturinngrep, og det er viktig å presisere at Venstre ikke har tatt til orde for en tut-og-kjør politikk på dette området. Vi ser at det finnes planlagte prosjekter som er dårlige og som ikke bør realiseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Samtidig finnes det også eksempler på gode prosjekter, som kan være viktige bidrag til en grønn og bærekraftig omstilling av økonomien vår. For å skjerme viktige friluftslivs- og naturverdier må prosjektene gjennom konsesjonsbehandling. I tillegg til dette ønsker Venstre også fylkesvise planer for vindkraft for å gi økt lokal medbestemmelse i disse vurderingene.

I Østfold finnes det mange områder som er egnet for fornybar energi, men som samtidig er områder som bør totalfredes. Derfor er det meget viktig at det kommer på plass en fylkesplan for fornybar kraft i Østfold så snart som mulig. Dette er høyaktuelt siden det allerede foreligger tanker om vindkraftprosjekter både i Aremark og Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**