16 grep for bedre oppvekstvilkår i Råde

12. september 2011 åpnes det i enkelte kommuner for at 16-åringer skal kunne stemme for første gang i norsk historie. Råde Venstres ønsker å gi 16-åringene stemmerett også i Råde, og det å få flere førstegangsvelgerne til urnene forplikter. For å markere denne historiske hendelsen vil Råde Venstre her vise hvilke 16 grep vi ønsker å ta for å bedre oppveksten til barn og unge i Råde:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

1. Helsesøsterressursen i ungdomsskolen må økes til ett årsverk.
2. Rusomsorgen må styrkes slik at de yngste rusmisbrukerne blir fanget opp tidlig, at de enkelt får tilbud om avrusning og ettervern. Ettervernet skal inkludere bolig, aktiviteter og helsemessig oppfølging.
3. Innføre lavterskeltilbud innen psykiatri for ungdom, der det er gratis å møte opp — også uten henvisning fra lege.
4. Pålegge kommunen å ta i mot lærlinger i alle yrker kommunen kan tilby dette i.
5. Innføre frivillig sommerskole for de som går ut av 10.klasse på ungdomsskolen som har 1 og 2 i ulike fag, slik at de får et tilfredsstillende faglig nivå til å gjennomføre videregående.
6. Gi alle lærerne i kommunen etter- og videreutdanning slik at ingen elever har lærere med mindre enn 30 studiepoeng (1/2 år) i fag de underviser i.
7. Pålegge NAV å dreie tiltakene bort fra støtte og over til aktivitet og opplæring.
8. Gi frikort til aktiviteter i kultur-, idretts- og organisasjonsliv for fattige familier.
9. Øke sosialstøtten til de fattigste familiene slik at barna ikke blir skadelidende.
10. Øke antall årsverk i barnevernet slik at det blir gitt mer effektiv og grundig saksbehandling.
11. Ta med barn og unge på råd om hvordan kommunen skal utvikles gjennom ennå mer aktiv bruk av ungdomsrådet.
12. Innføre fast dialog mellom kommunens ungdommer og de folkevalgte, gjerne i skoletiden.
13. Gjøre språket kommunen bruker enklere slik at flere forstår hva kommunen vil og mener.
14. Dreie støtteordningene innen kultur for barn og unge mot mer støtte til uorganiserte aktiviteter.
15. Sikre at ungdom har et tilfredsstillende fritidstilbud, tilpasset deres ønsker og behov.
16. Sikre at det er mulig å komme seg hjem fra fritidstilbud og vennebesøk med offentlig kollektivtransport til en billig penge, bl.a. ved å innføre "hjem for en 50-lapp"-ordningen også i Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**