Lokallagsleiarane

Lokallagsleiarar i Venstre på Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lokallagsleiarar i Agder Venstre
Oppdatert 25. august 2010

Lister
Flekkefjord Marianne Nuland Andersen [email protected] 905 49 564
Kvinesdal Julia Skaar [email protected] 41259286
Sirdal Ivar Skregelid [email protected] 991 62 689
Farsund blir valt 6. september 2010
Lyngdal Sigrun Hovden 38345352

Lindesnes
Lindesnes Frank Andersen [email protected]
99158243
Marnardal Graham Cordwell [email protected] 92437802 38288620
Mandal Trond Birkeland [email protected] 976 06 882
Audnedal –
Hægebostad –

Knutepunkt sør
Kristiansand Solveig Nilsen [email protected] 920 45 560
Søgne Tone Pettersen [email protected] 41929299
Songdalen Ann Osaland [email protected] 41405263 45213797
Vennesla Kjell Guttorm Hansen [email protected] 90 50 63 25 38156114
Birkenes Mariane Sønju Hagestad [email protected] 91 87 57 91 37278661
Lillesand Petter Toldnæs [email protected]
922 11 995

Indre bygder
Iveland Odd Håvard Dahle [email protected] 91107213
Evje og Hornnes Sovande lag
Bygland Olav Grunde Lauvdal 99350349
Valle Ann Christin Jacob [email protected]
99648040
Bykle Kåre Bjørnerud [email protected] 97178975 37 93 95 54
Åmli Tove Helen Gausen Sama, kontaktperson [email protected]
41121778

Østre Agder med Grimstad
Grimstad Geir Nyborg [email protected] 472 68 842
Froland Kvilande lag
Arendal Jan Kløvstad [email protected] 91808256 37033185
Tvedestrand Line Øvernes Mørch [email protected] 97172527
Risør Jan Einar Henriksen [email protected] 97433121
Gjerstad Ånon Ausland [email protected] 91734337
Vegårshei Gunnar Ettestøl [email protected] 90117472 37168132

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**