– Oslo god på kollektivtrafikk og skole

Ola Elvestuen uttrykte tilfredshet med Oslos gode resultater både i kollektivtrafikken og i skolen, i bystyrets debatt om byens tilstand. Men utfordringene står i kø, både når det gjelder miljø, skole og sosialt ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I onsdagens møte behandlet Oslo bystyre byrådets rapport om byens tilstand.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Venstres gruppeleder uttrykte i sitt innlegg tilfredshet med at Oslo har et godt kollektivtilbud, med lave priser og hyppige avganger. Løren-svingen på T-banen, Fjordby-trikken og trikk til Fornebu er viktige tiltak fremover for den delen av kollektivtilbudet som Oslo kommune selv har ansvar for.

Han pekte imidlertid også på viktigheten av et godt jernbanetilbud for å få bukt med trafikkproblemene. Jernbanen er en statlig oppgave som regjeringen burde prioritere på en helt annen måte enn i dag.

Vil styrke minoritetsskoler
Elvestuen pekte videre på at Oslo har et godt skoletilbud, mye takket være langsiktig satsing på styrking av skolen fra Venstres side. Til tross for dette er det utfordringer, særlig på skoler med mange minoritetsspråklige. Han viste til at Venstre nylig har kommet med tiltak for skoler med høy minoritetsandel.

Flere i debatten uttrykte avsky mot tigging, prostitusjon og rusmisbrukere i Oslos gater. Elvestuen påpekte at tigging, prostitusjon og rusmisbruk for Venstre ikke først og fremst er et “estetisk” problem, men snarere et sosialt problem som rammer enkeltmennesker hardt.

De rødgrønne svikter miljø og lokaldemokrati
Oslos klimamål er ambisiøst, men Elvestuen mener det er et problem at alle forslag til tiltak kommer fra andre hold enn byrådet. Men regjeringens innsats er også for svak. Elvestuen pekte eksempelvis på at oljefyrer står for store klimagassutslipp i Oslo — og etterlyste større statlig innsats.

I sin replikk spurte Ap om Venstre var tilfreds med å ha klimaskeptikerne i Frp i byrådsposisjon. Elvestuen repliserte at i praktisk politikk kan Arbeiderpartiet dessverre ofte fremstå som vel så store klimaskeptikere som Frp.

SV pekte i sin replikk til Elvestuens innlegg på Venstres politikk for bedre lokaldemokrati, og spurte om Elvestuen var fornøyd med utviklingen i bydelenes makt og ansvar. I sitt svar påpekte Elvestuen paradokset i at mens Venstre foreslår å gi ansvaret for skjenkebestemmelser til bydelene, går den rødgrønne regjeringen motsatt vei og vil stramme inn skjenketiden til klokken 02.00 for hele landet, over hodet på lokalpolitikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**