Reguleringsplan for Holmen endelig godkjent av Risør bystyre

Torsdag kveld sikret Venstre, Krf., Frp og Høyre at rådmannens opprinnelige innstilling til vedtak fikk nødvendig flertall da bystyret sluttbehandlet reguleringsplan for Holmen. Dette er en festdag sa Kjell MacDonald (H) og Tor Erling Larsen, som også hadde pyntet seg med slips for dagen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Dette er en festdag sa Høyres Kjell macDonald da reguleringsplan for Holmen ble behandlet i bystyret

Dette er en festdag sa Høyres Kjell macDonald da reguleringsplan for Holmen ble behandlet i bystyret

Med før rådmannens opprinnelige innstillig til hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester ble vedtatt ble mange forslag fra Arbeiderpartiet og Rødt stemt over. Rødts tre forslag i tillegg til forslaget som lå i innstllingen fra HU falt alle med klar margin. Forslaget om boplikt om fikk kun Rødts egne stemmer og var i realiteten et NEI til utbygging på Holmen.

Arbeiderpartiet fremmet først et utsettelsesforslag, som falt med 23 mot 7 (Ap stilte kun med 7 representanter) stemmer og fremmet deretter tre forslag som alle falt med klar margin. Det samme gjorde forslaget fra Ragnhild Johansen (uavhengig).

Deretter kunne bystyret med 28 mot 2 stemmer (fra Rødt) vedta rådmannens innstilling til HU for plan, miljø og tekniske tjenester som bystyrets endelige beslutning i anledning reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Holmen.

Dette har vi gledet oss til lenge og jeg er hjertens enig med Kjell MacDonald og Tor Erling Larsen i at dette er en festdag sier gruppeleder for de borgerlige partiene Jan Einar Henriksen. Jeg ble også litt forundret over APs utsettelsesforslag og de mange forslagene fra Rødt og AP, men på den annen side fikk vi jo klart demonstrert hvilke partier som har den åpenhet og tillit som skal til for at investorer igjen skal ha tro på at det går an å investere i Risør avslutter Henriksen

Risør Venstre ønsker utbyggerne på Holmen lykke til med utbyggingen på Holmen, og håper de vil vise vei for andre som kunne tenke seg å investere i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**