Få på plass en markagrense

Drammen vokser og Drammen skal vokse videre. Drammensregionen er faktisk en av de hurtigst voksende regioner i Norge målt i befolkningsvekst.
Vi i Venstre ønsker denne utviklingen velkommen og mener det fortsatt er godt om plass til flere boliger i vår vakre by. Innleder Ståle Sørensen i sitt siste innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En tettere mer urban by, med boligutvikling nær de store kollektivknutepunktene er en ønsket utvikling både for miljø og for utvikling av en levende by med handel og boliger.
Samtidig kan en øket befolkningsvekst innebære en rasering av de kvaliteter som Drammen innehar. Dersom man ikke har politikere som tør å sette dagsorden når det gjelder byutviklingsgrep kan Drammen rammes av en massiv nedbygging av grønne lunger.

Nordmarka

Foto: Frode Fjeldstad

Vi i Venstre mener Drammen må få på plass en markagrense etter modell fra Oslo. En markagrense som klart definerer hvor byggegrensa går, en grense som sikrer friluftslivet vi er så glad i, men samtidig sikrer en urban fortetting av indre by.
I Oslo er det bredt politisk flertall om markagrensa, kun Oslo Frp har en annen politikk. I Drammen er Venstre fortsatt ganske alene om å være for en markagrense.

Skog høst løv sti marka

Foto: Jan Harsem

Oslo har også inngått samarbeid med omkringliggende kommuner som sikrer at Nord, Øst eller Vestmarka ikke bygges igjen "fra baksiden", et eksempel Drammen Venstre ønsker å kopiere
En markagrense betyr ikke et sammenhengende båndlagt område som ikke kan nyttes til annet enn beskuelse, men et sted hvor jordbruk og skogbruk inngår som en del av friluftsopplevelsen og hvor drifting av kulturlandskapet er en vesentlig del av hva marka innebærer. Oslomarka er tilrettelagt for jakt og fiske, slik vi også ønsker i Drammensmarka. I samenheng med en fastlegging av en markagrense ønsker vi i Venstre også en total kartlegging av hele området med det mål å sikre spesiellt verdifulle biotoper gjennom vern. Det er på tide at Drammen får en varig sikring av sine omkringliggende skogsområder, det er på tide med et størrre Venstre i Drammen

Ståle Sørensen, leder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**