Øystein Haga: -Å skape trygghet er en politisk oppgave

– Å skape trygghet er en politisk oppgave, sa Øystein Haga (V) i fylkestingsdebatten om bompenger mellom Lillesand og Kristiansand, og den finansieringa det vil gi for trafikksikkerhet og ny E18 østover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her er Agderposten om debatten:

Arne møtte bommen

Lillesandsordfører Arne Thomassen kom i kraftig mindretall i fylkestinget da han helt til det siste kjempet for å unngå ny bom på E18 vest for Lillesand.

Tore Ellingsen toel@agderposten.no 37 00 37 25
Thomassen, som også er opposisjonsleder i fylkestinget, klarte ikke å få med seg troppene mot bommen som får lillesanderne til å skumme.

Da først samferdselskomiteen, og deretter fylkestinget i to ekstraordinære møter i går kveld behandlet den omstridte bomsaken, var det kun Høyres og Frps 13 representanter som gikk imot.

Saken som har splittet fylket og revet opp ferske sår fra fylkessammenslåingsdebatten, splittet dermed ikke fylkestinget etter geografi, men etter ideologi.

De mest innbitte bommotstanderne i Frp, slike som Odd Gunnar Tveit med utsagnet:

– Jeg hater alle bommer, jeg vil rive dem alle sammen, slo seg sammen med Høyres mer moderate linje, og utgjorde mindretallet alene.

Det som fikk opposisjonspartiene Venstre og Verdipolitisk parti (VVP) med flertallet, var alt som følger med den omstridte bompakken.

Moralsk utfordring

Særlig var Venstre opptatt av det siste innspillet i saken om kollektivsatsing, og det som ligger inne fra før – en kraftig utbygging av gang- og sykkelveier.

– Trafikksikkerhet er en moralsk utfordring. Å skape trygghet, også i trafikken er en viktig politisk oppgave. Vi står igjen med to løsninger, enten øke bompakken, eller finansiere lokalt og regionalt. Velger vi det siste, blir det ikke noe til trafikksikkerhet. Vi får heller ikke en løsning med Vinterkjærkrysset, et kryss som har en spesiell skjebne.

Øystein Haga E18 i Bamble 2

Foto: Jan Kløvstad

Nå kan vi få en løsning, hvor halvparten blir finansiert fra bompakken og resten av staten, sa Øystein Haga, (på bildet ved de provisoriske midtdelerne på E18 i Bamble).

Sukret pakken

Flertallet har sukret bompakken ytterligere, ved at den kan utvides med 70 millioner kroner. Da blir det 20 millioner kroner over ti år til bedre kollektivforbindelse mellom Arendal og Kristiansand, og 50 millioner kroner til Vinterkjærkrysset.

– Det siste er ikke avklart med statsråden, men vi har fått signaler om det kan komme med. Det er ei ønskeliste, men vi vet kollektivtransport og trafikksikkerhet er satsingsområder, fremholdt saksordfører Line Vennesland (Ap).

Arne Thomassen (H) viste til at høringsrunden hadde vist stor motstand mot utvidet bomløsning, og sto sterkt på at tilbudet fra Vest-Agder fylkeskommune om et spleiselag, sørger for tilstrekkelig planleggingsmidler, uten at belastningen blir større for bilistene.

– Den blir ikke større med vår løsning heller, sa Line Vennesland, men viste til at den blir jevnere fordelt.

Det er nå opp til samferdselsministeren å vurdere om fylkestingets vedtak innebærer tilstrekkelig lokal enighet til at bompakken kan vedtas i Stortinget. Hun har tidligere sagt til Agderposten at hun vil legge stor vekt på fylkestingets vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**