Amatør er en hedersbetegnelse

Mens Rune Kjellsen (SV) kaller oss ryggløse, raljerer Haakon Fossen over Venstre og kaller oss amatører i samme avis. Venstre er altså et parti av ryggløse amatører.
Innleder Ståle Sørensen og Knut Anders Berg i sitt siste innlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det undrer oss stort at politikere kan karakteriseres som ryggløse når de innrømmer at det trengs mer penger. Det er faktisk det motsatte. Å innrømme at man iblant ikke har den fulle oversikt over alle avgjørelser, samt å vise at man har politisk ryggrad nok til å innrømme sin egen utilstrekkelighet er en skjelden gave i det politiske landskapet. Kanskje SV har noe å lære av dette for hvordan de opptrer i regjeringen?
Utilstrekkeligheten i denne sammenheng er ikke større enn at Drammen scener selv har innrømmet at de ble overrasket over det store underskuddet ved Drammen teater fra tidligere år. Det er dette underskuddet som har ført til at Drammen scener sliter med inntjeningen. Ikke organisasjonsmodellen slik SV ønsker å fremstille det som. Vi i Venstre ser at amatører og sceneaktører har blitt skadelidende i denne situasjonen og vi ønsker å gjøre noe konkret med dette. Vi vil se på budsjettet til Drammen scener ved budsjettforhandlingene i høst. Vi vil i tillegg se på måter vi direkte kan støtte aktørene gjennom direkte stønad hvor støtten kan brukes fritt, blant annet til å refundere husleie ved Drammen scener.

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Det er fremlagt en sak for politikerne hvor administrasjonen er iferd med å gå gjennom alle stønadsordringer tilknyttet kultur. Bevilgninger til amatørene er en naturlig sak å løfte i denne sammenheng.
Amatør kommer av det franske ordet amateur, en som elsker, og som betegner en person som gjør noe fordi han elsker det. Vi politikere bør i større grad være amatører. Det er vår oppgave å være folkets representanter i byråkratiet og administrasjon av byen. Vår oppgave er å tjene og representere folket, ikke være eksperter på ethvert fellt. Derfor er det viktig med politikere som er lydhøre ovenfor kritikk. Jeg kan garantere at byen ikke blir et bedre sted å bo om den styres av et ekspertvelde. Og iallefall ikke hvis Kjellsen fikk styre byen.
Venstre er et opposisjonsparti og vi er i opposisjon til store deler av Høyre og Frps kultursyn. Men vi ønsker også å være et konstruktivt borgerlig parti og er med å bidra til at byen får et ryddig og ordentlig budsjett. Når nå et nytt budsjett skal vedtas skal Venstre være med å kjempe kulturlivets sak sammen med de andre av våre kjernesaker.

Ståle Sørensen leder Drammen Venstre
Knut Anders Berg Gruppeleder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**