Kultur og næring

Risør Venstre har Kultur og næring som en av tre klare områder vi satser på i valgperioden 2007 til 2011. De øvrige områdene er Miljø og velferd samt Skole og oppvekst. For Kultur og næring har Risør Venstre fokusert på:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Bli medlem i Risør Venstre og bidra til at vi når våre mål for kultur og næring

Bli medlem i Risør Venstre og bidra til at vi når våre mål for kultur og næring
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre vil –

• videreutvikle og forsterke kultursatsingen i hele kommunen

• arbeide for et godt kulturskoletilbud for alle

• styrke Risørs posisjon innen turisme og designbasert næringsliv

• arbeide mer aktivt for å øke antall arbeidsplasser

• akseptere samme hyttestørrelse som i våre nabokommuner

• bidra til at Holmen kan bli et “smykke”

Bli medlem i Risør Venstre og bidra til at vi når våre mål – meld deg inn her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**