Buskerud Venstre ønsker kandidater til valglisten til fylkestingsvalget 2011

Hvem bør stå på valglisten til Buskerud Venstre ved fylkestingsvalget i 2011? Send inn dine forslag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Kjære Venstremedlem!
Nominasjonsnemnden i Buskerud Venstre er nå i full gang med arbeidet med å få frem en
nominasjonsliste til nominasjonsmøtet.

Vi håper vi kan lage en liste full av dyktige og engasjerte Venstrefolk som ønsker å bringe Venstre til nye høyder i Buskerud.

Prosessen gjøres på følgende måte:
1. Innen 1. oktober sender lokallagene og eventuelt enkeltmedlemmer inn forslag på
kandidater til nemnda. Med navnene bør en mini-cv medfølge.

2. 15. oktober sender nemnda ut en alfabetisk liste over alle foreslåtte kandidater til
lokallagene

3. Innen 15. november sender lokallagene inn forslag på en rangert liste til nemnden

4. Onsdag 12. januar 2011 avholdes åpent medlemsmøte med presentasjon av de
aktuelle toppkandidatene. Her vil kandidatene holde et lite innlegg og det blir åpnet
for spørsmål til kandidatene

5. Innen 20. januar oversender nemnden den ferdige nominasjonslisten til fylkesstyret
Vi ønsker med dette forslag på kandidater fra DEG innen 1. oktober.

Forslag sendes til
[email protected]

Takknemlig hilsen fra
Nominasjonsnemnden i Buskerud Venstre
Anne-Marit Lillestø
Knut Anders Berg
Kristine Nore

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**