Konstruktivt og godt samarbeid

Risør Venstre er svært positiv til samarbeidet Høyre, Krf., Frp. og Venstre har i inneværende valgperiode. At særlig Venstre har måttet tåle tildels sterk kritikk utenfra ved enkelte anledninger, får vi tåle. Det er nå gått 3 av 4 år i denne valgperioden, og stormen mot oss har stilnet vesentlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Synliggjøre resultatene
I det kommende året vil vi synliggjøre resultatene av vårt samarbeid, samtidig som vi i fellesskap må fortsette vår positive og gode politikk til beste for Risør-samfunnet. Sammen har vi fått til

 Dag Jørgen Hveem er Risør Venstres ordførerkandidat for perioden 2011-15

Dag Jørgen Hveem er Risør Venstres ordførerkandidat for perioden 2011-15
Foto: Trond Svenningsen

viktige resultater i en rekke saker, også utenom de skriftlige avtalepunktene. Risør Venstre er positive til å bygge videre på samarbeidet i kommende valgperiode, noe vi også blir oppmuntret til fra mange hold, både blant kommunens innbyggere, hytteeiere og besøkende “badegjester”.

Ordførerkandidat
Risør Venstre stiller med Dag Jørgen Hveem som ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011 og vil arbeide for at han blir vår neste ordfører. Dersom bystyreflertallet ønsker en annen kandidat, vil vi føre konstruktive samtaler med andre partier om både ordførervalg og andre posisjoner i utvalg og komiteer. Formelle posisjoner henger i noen grad sammen med politisk innflytelse. De valgte representanter for Risør Venstre vil bruke sin innflytelse etter valget til å få gjennomført mest mulig av partiets politikk, noe som vil være styrende for partiets holdning til samarbeid med andre partier.

Fortsatt samarbeid

Denne perioden har lært oss at tillitsfullt og konstruktivt samarbeid gir bedre resultater enn om det enkelte parti hadde stått alene. Basert på erfaringene fra inneværende periode, ser vi ingen tungtveiende grunner til at ikke det gode samarbeidet på borgerlig side skal fortsette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**