Ulrichsens pudler

Yxneyavtalen — som ble inngått i 2007 — skulle sette sluttstrek etter en langvarig strid mellom grunneier og folk flest om bruken av Yxney.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Slik har det ikke gått.

Etter at grunneier har fått godkjent de dispensasjoner fra plan- og bygningsloven og en av de nye ferdselshindringene som avtalen forutsatte, har han gått i gang med nye tiltak for å holde folk flest borte fra eiendommen:
En sti – som ligger mange 100 meter fra nærmeste hus/hytte – er stengt med et høyt flettverksgjerde. Kommuneadministrasjonen og tilhengerne av Yxney-avtalen har forholdt seg fullstendig passive til dette. I innlegg i Sandefjords blad spør Tor Homleid om det er slik at Friluftsloven ikke skal gjelde på Yxney ?

Les innlegget i Sandefjords blad

Nytt ulovlig stengsel
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**