Domusbygget – en overkjøring av folkemeningen

1.mars i år vedtok flertallet i Byutviklingskomiteen at forslaget til reguleringsplan for nye Domus skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget for nye Domus burde vært forankret i synspunkter fra vanlige tromsøværinger”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marie Fangel

Foto: Øystein Nilsen

Det eksisterende Domus skal rives og det skal bygges et nytt bygg, som foreslås to etasjer høyere enn dagens bygg. Nybygget skal inneholde forretninger, kontorer, luksusleiligheter og hotell.
Fylkesmannen vil ha folkets mening om nye Domus. Jeg siterer: “Planforslaget for nye Domus burde vært forankret i synspunkter fra vanlige tromsøværinger”. Videre: “vi må få en utvikling som innbyggerne ønsker og ikke la grunneierne bestemme over området sitt selv”.
Og folkets meninger i pressen lot ikke vente på seg: “det er for høyt, for stort, grusomt, bygg i bryggestil, bygg i samme stil som omkringliggende bygninger, tar solen, tar utsikten til sundet, sperrer byen inne fra sundet, osv.”.

Øldrikkende studenter. Studentsamskipnaden protesterer på byggets høyde og mener det bl.a. vil skygge for bryggene videre østover i havnebassenget og redusere uteserveringen/bruken av bryggene.
Mens en av posisjonen i Byutviklingskomiteen mener det bare er noen øldrikkende studenter som berøres (og det er jo ikke så farlig). Derimot Coop-direktøren Kjell Olav Pedersen opplyser til media at han gleder seg til uteserveringen i solen utenfor nye Domus.

Skjønnhetsparagrafen. Den europeiske landskapskonvensjonen av 2004 legger stor vekt på at befolkningen aktivt skal delta i påvirkningen av sine omgivelser. Medvirkning og forankring i befolkningen er nøkkelord. Plan og bygningsloven § 74 “Skjønnhetsparagrafen” legger vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende nabobebyggelse.
Hvordan harmonerer disse retningslinjene med det som er skjedd i behandlingen i Bytutviklingens administrasjon og hos flertallet i Byutviklingskomiteen i planleggingen av nye Domus? Hvordan har en tatt hensyn til den folkelige medvirkning? Hvordan har de folkevalgte i Byutviklingskomiteen tatt hensyn til folkets mening? Det er forstemmende av komiteens leder, da Silva, tidligere har uttalt seg at han ikke vil ta hensyn til folkets meninger når det gjelder byutvikling.

Protester nytter. Tromsøs innbyggere har tidligere protestert mot et foreslått høyhotell (Melange) på Stortorget (ca. 8600 underskrifter). Det nyttet. Det var massiv protest med Folkemøte (over 800) i Telegrafbukta mot blokkbebyggelse foreslått inntil bukta. Det nyttet. Det var over 6000 underskrifter på Internett mot gigantutbygging på Prostneset. Det nyttet i første omgang – men endelig utfall her er dessverre usikkert.
Vi får se om folkets tillitsvalgte i Tromsø tar hensyn til folkemeningen når planene for nye Domus skal vedtas eller forkastes i Kommunestyret.
Det er ennå tid til flere meningsytringer!

Marie Fangel, kommunestyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**