Hele arealplanen bør behandles på nytt

Venstres Erik Lundeby foreslo utsettelse av kommuneplanen på vegne av V-KrF-SV i utvalg for miljø, plan og byggesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter at Sivilombudsmannen kom med skarp kritikk av saksbehandlingen av 2007-kommuneplanen i Frogn, kom saken opp til fornyet 2.gangs-behandling etter høring. Flertallet av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet holdt, og vedtok planen på nytt, over 3 år etter den ble vedtatt første gang.

-Saken bør utsettes til alle de nye utbyggingsområdene er konsekvensutredet etter dagens lov, mente Lundeby. Nå er det bare et tidsspørsmål før vi sitter her neste gang fordi vi ikke har utredet sakene ordentlig, mente han.

Etter at utsettelsesforslaget falt, foreslo Lundeby på vegne av den samme grupperingen at Måna-Holt som næringsområde skulle tas ut av kommuneplanen, og at de andre områdene som ikke er ordentlig konsekvensutredet skulle behandles på nytt.

Holt skog

Foto: Ivar Ruud Eide

I konsekvensutredningen heter det at området som er tenkt å bli Holt næringspark ikke bør utvikles av hensyn til naturmiljøet.

-Dette var den faglige og saklige vurderingen, og den riktige vurderingen, sa Lundeby, som også advarte mot at utviklingen av dette området ville skape press om utvikling av de omkringliggende områdene.

Forslaget fra Venstre, KrF og SV: “Området Måna-Holt tas ikke inn som næringsområde i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel behandles på nytt i samsvar med plan- og bygningsloven av 01. juli 2009 og med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger for så vidt gjelder andre nye utbyggingsområder lagt inn i kommuneplan av 26.02.07.”

Saken skal opp i Kommunestyret 20. september til endelig avgjørelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**