Ny hall, nytt tennisanlegg og ny grusbane/skøytebane

Mandags kveld presenterte en arbeidsgruppe i regi av Idrettsrådet sine planer for representanter av Risørs idrettsforeninger, politikere og representanter fra administrasjon på klubblokalet til Risør fotballklubb. De fremlagte planer hadde en samlet kostnadsramme på 21 millioner kroner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 jan Einar Henriksen deltok på kveldens møte da arbeidsgruppas utkast ble fremmet.

jan Einar Henriksen deltok på kveldens møte da arbeidsgruppas utkast ble fremmet.

Bakgrunn og formålet ble skissert som: “Skape en arena for barn- og ungdom der ulike idrettsgrener danner rammen for et inluderende sosialt og sunt miljø som skape respekt for individet og sportsgrenen”. De svake barns skal involveres og tas med bla ved “å yte før det nytes” via dugnad for å redusere hærverk og minimere “gjengmiljø”.

I de fremagte skissene var det tegnet inn ny hall (kr. 19.700-000,-), ny parkering (kr. 500.000,-), nye tennisanlegg utendørs (kr. 600.000,-) og oppgradering grusbane/skøyter (kr. 200.000,-) med en samlet kostnadsramme på kr. 21.000.00,-.

Som en mulig finansieringskilde ble det pekt på tilskudd fra Norsk tipping (kr. 7.000.000,-), lån (kr. 4.000.000,-), kulturmidler (kr. 5.000.000,-) og salg av leiligheter (kr. 5.000.000,-).

Salg av leiligheter er tenkt finansiert ved at det etableres en rekke leiligheter til førstegangskjøpere på boligmarkedet i Heiveien der hvor Risør Tennisklub i dag har sitt anlegg. Leilighetene ble stipulert å ha en etableringskostnad på ca 850.000 kroner og en salgsverdi på kr. 1.100.000 som samlet ville gi en dekning på kr. 5.000.000,-

Risør Venstre ønsker initiativtakerne lykke til med det videre arbeidet for å realisere planene om å tilrettelegge og videreutvikle ulike idrettsformål i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**