Vil på Fylkestinget i 2011

Ann Osaland presenterte seg og sin politikk for nominasjonskomiteen 8.september. Les hva hun kom inn på ved denne anledningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ann Osaland fra Songdalen
Hun er skilt og alene med tre barn, opprinnelig fra Kristiansand, har bodd både i Sverige og England, men er glad i Sørlandet og vil det beste for landsdelen vår. Hun mener at erfaringen hennes fra andre steder er god å ha med seg i det politiske arbeidet.
Hun har jobbet med salg og markedsføring og er nå student ved universitetet (IT og informasjonssystemer).
Hun mener at hun alltid har vært samfunnsengasjert, og meldte seg inn i Venstre i 1983. Da hun bodde ute og ikke hadde stemmerett, opplevdes det veldig frustrerende, men ga også viktig erfaring i forhold til hennes syn på hvor viktig demokrati og stemmerett er.
Hun er nå leder av Songdalen Venstre og har sittet i fylkesstyret og har ellers mye organisatorisk erfaring. Ann er vara til skole- og kulturkomiteen på fylket og synes det er interessant arbeid.
Hun er opptatt av skole og gode lærere, ikke minst fordi de svakeste skal få en best mulig undervisning. Ann er generelt opptatt av at de svakeste skal ha det godt, og vil ikke at det skal være dyrt å være fattig.
Bussmetroen i Kristiansand er viktig, men andre bussruter vestover trengs også.
Hun er kritisk til Knutepunkt Sør og IT-samarbeidet, og mener mye om det, blant annet at bruk av open source kan spare penger.
Ann har aldri vær folkevalgt, men hun er et engasjert menneske og mener hun kan tenke nytt.
Hun vil gjerne jobbe for at de utviklingshemmede skal få en større plass i offentligheten.
Hun mener det er viktig med samarbeid mellom fylkestingsrepresentantene og venstrefolk i kommunene og framholder teamwork.

Referat: Åse Rostvåg

Under: Ann i midten

Kandidatene til Fylkestinget

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**