Vil på Fylkestinget i 2011

Jan Kenneth Stavenes presenterte seg og sin politikk for nominasjonskomiteen 8.september. Les hva han kom inn på ved denne anledningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jan Kenneth Stavenes fra Kristiansand
Han er snart 34 år, samboer og har ei jente på 6 måneder. Han er opprinnelig fra Østre Toten og har bodd i Bergen. Han er utdannet sykepleier og har nettopp fullført en master i organisasjon og ledelse.
I 1999 meldte han seg inn i Unge Venstre og har erfaring fra internasjonal politikk i UV. Jan Kenneth blei også første vara til kommunestyret i Østre Toten. Fra 2005 har han bodd i Kristiansand og er med i lokallagsstyret og sitter i styret for Agder Venstre.
Han har stor tro på Venstre på grunn av sakene: Miljø, kunnskapssamfunnet og liberale verdier med viktig fokus på personvern og ytringsfrihet.
Han vil inn i fylkestinget blant annet fordi han lærte mye om verdien av demokratiet mens han var engasjert i Hviterussland i UV-tida. Dessuten er han opptatt av levekår med de utfordringer vi har i vårt fylke, med blant annet stor bruk av offentlige ytelser og likestilling.
Godt utbygd kollektiv tilbud er viktig for å styrke regionen, både med tanke på pendlere, men også for at kulturtilbudet kan utnyttes bedre (f.eks. Mandal — Kristiansand og vice versa).
Ett Agder er viktig, også i forhold til kunnskapssamfunnet, og han vil ha sterke regioner.
Han kjenner ikke Vest-Agder så godt ennå, og vil trenge en læreprosess. I tillegg mener han det kan være nyttig at en utenfra kan se på fylket med nye øyne.
Referat: Åse Rostvåg

Under: Jan Kenneth til venstre

Kandidatene til Fylkestinget

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**