Årsmøte/ Nominasjonsmøte for 2010 i Bodø Venstre

Tirsdag 25.januar 2010 kl 18-22 blir det årsmøte og nominasjonsmøte i Bodø Venstre
Møtene avholdes fortløpende i våre Venstrelokaler i Storgata 30 (inngang fra Havnegata).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi går mot et spennende kommune og fylkestingsvalg for Venstre. Hvem som skal representere Venstre i Bodø bystyre kommende periode bestemmes av nominasjonsmøtet. Deretter følger årsmøtet hvor vi skal velge noen styremedlemmer, ta en oppsummering over siste års aktiviteter og fastsette strategien og profilområder for året som kommer.

Foreløpig PROGRAM FOR NOMINASJONSMØTE
1/11 Konstituering – valg av møteleder og møtesekretær
2/11 Valg av protokollskriver og tellekorps.
3/11 Valg av styremedlemmer og leder

Foreløpig PROGRAM FOR ÅRSMØTET
1/11 Konstituering – valg av møteleder og møtesekretær
2/11 Årsmelding 2010 (deles ut i møtet)
3/11 Regnskap 2010 (deles ut i møtet)
4/11 Fastsettelse av kontingent for 2012
5/11 Valg av styremedlemmer og leder
6/11 Planer for 2011
7/11 Valg av representanter til årsmøte i Nordland Venstre
8/11 Politiske uttalelser
9/11 Program for perioden 2011-2015

kommer:
– Årsmelding 2010 for Bodø Venstre
– Rapport Venstres bystyregruppe 2010
– forslag til Uttalelser.

På vegne av styret ønske vi alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

Vennlig hilsen
Jostein Toftebakk
Leder, Bodø Venstre

E-post: [email protected]
Tlf 411 48 051

For tidligere årsmøter se:
Årsmøte 2009
Årsmøte 2008
Årsmøte 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**