Østfold fylke og yrkesfagssatsning i Råde

Det har ikke manglet på reaksjoner på Råde Venstres forslag om å bygge en ny regional videregående skole I Råde. De aller fleste er positive, og de aller fleste tar vårt underliggende poeng om å tenke regionalt i stedet for kommunalt. I tillegg har de også skjønt at er viktig å satse på større fagmiljøer i stedet for mange små.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Under min tid som landslagstrener hadde jeg god kontakt med Olympiatoppen.
Denne lille organisasjonen har stått bak Norges, nesten ufattelige, medaljesanking de siste 20-25 årene og har en genial struktur ved at de ser at en fotballspiller kan lære av en langrennsløper og vice verca. Olympiatoppens genialitet er at de har samlet kompetansen på et sted, på samme måte som vi ønsker å samle yrkesfagkompetansen i Ytre Østfold på et sted. De forholdsvis små skolene, med dertil tilhørende små klasser i hver av byene, blir erstattet av en ny skole med en tydeligere struktur, større fagmiljø og forbedret kommunikasjon.

Råde har tomtene til å samle yrkesfagsatsingen i ytre Østfold. Råde har plass til å utvide de eksisterende tilbudene og til å knytte dem opp mot industrien og næringslivet på en formålstjenlig måte. Gjennom å bygge en ny videregående skole med et samlet fagmiljø vel det bli meget interessant for sjefene i Borregaard, Peterson og innovative IT-bedrifter å komme med ønsker for hvilke fagarbeidere de trenger i fremtiden. Gjennom en skikkelig “tankesmie” hvor industrien/firmaer i samarbeid med skolevesenet kommer med ønsker og tanker, vil skolen kunne bli skreddersydd til det behovet vil være i fremtiden. Får man til dette vil man skape et skikkelig kraftsentrum innen yrkesfag i Østfold – med framtida i bakhodet.

Det er gjort meget gode erfaring på dette med sammenslåinger, riktig nok på høyskolenivå, i Vestfold. Politikerne i Vestfold gjorde et krafttak på begynnelsen av 90-tallet og samlet så forskjellige studietilbud som sykepleierlinje, nautisk linje og klassiske ingeniørfag fra gamle Høyskolen i Horten i et flunkende nytt bygg i Borre like utenfor Horten. Siden har skolen utvidet studietilbudet med flere studieretninger. I tillegg til en mer strømlinjeformet administrasjon vil lærerkrefter og studentmiljø dra nytte av tverrfaglige erfaringer. Dette ble et flott skolebygg hvor arkitekter i samråd med lærerkrefter fikk mulighet til å designe et skreddersydd bygg i et uutnyttet kommunalt område.

Vi skal ikke se bort fra at vi trenger en ny skole i området Råde-Rygge om noen år, uavhengig av regionalskole eller ei. SSB forventer en ganske sterk økning av befolkningen i Østfold, og det er stor sannsynlighet for at det blir mange nye boligfelt i områdene i nærheten av E6 sørover fra Moss. I tillegg har Østfold-skolene en høy gjennomsnittsalder i staben, noe som tilsier at vi snart trenger mange nye lærere – og hvem vil vel ikke heller være på en flunkende ny innovativ skole enn en gammel skole hvor bygningsmassen bare blir eldre og eldre?

Råde Venstre har tenkt mest på de positive pedagogiske fordelene med en slik skole, men ser at blant at lederen for opplæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold, Inger Christin Torp fra Arbeiderparitet mener at ideen er urealistisk fordi et nytt storbygg vil bli veldig dyrt da byggekostnaden vil ligge på omkring 500-600millioner kroner. Hun mener at rentene og avdragene blir for høye og at stordriftsfordelene er lite å tjene på i og med at vi har så store skoler allerede. Her må vi kommentere at vi håper Torp har misforstått ideen med en samling av yrkesfagene i Råde; med en felles yrkesfagskole for Moss/Fredrikstad/Sarpsborg bygger man en ny skole med særdeles lite vedlikehold og selger tre-fire i byene som er gamle og utraderte og dyre i drift, man har en administrasjon i stedet for tre og man kan utnytte lærermassen på en mer hensiktsmessig måte, samtidig som elevene fra alle tre byene får et meget godt skoletilbud i nærmiljøet uansett hvilken by de kommer fra.

I en kommune som Råde kan Østfold fylkeskommune virkelig kline til og bygge en skole skreddersydd for fremtiden — noe vi ikke har plass, eller muligheter, til i byene. Samtidig så er elevgrunnlaget innenfor en 20 minutters-radius rundt en skole i Råde så enormt mye større enn i noen av byene.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**