Tryta får myndighet til viltforvaltning i skjærgården

Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, § 14 og Forskrift om fangst og jakttider, godkjente Risør kommune ved formannskapet som grunneier, innsendt forvaltningsplan for øyene mellom Grønnholmen og Stangholmen. Samtidig fikk Risør JFF, Tryta myndighet til viltforvaltning av rådyr, hare, rev og mink på øyene som eies av Risør kommune med unntak av Stangholmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Viltforvaltningsplanen løper i 5 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**