75.000 kroner pr manglende parkeringsplass

Dersom rådmannen får det som han vil blir satsen for manglende parkeringsplass, jf plan og bygningslovens § 28-7 og 34-2 økt til 75.000,- kroner pr manglende plass. Tilsvarende gebyr er pr i dag 10.000,- kroner og økningen må sees i sammenheng med planene om parkeringsanlegg i fjellhall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gebyr for manglende parkeringsplass økes fra 10 til 75.000 kroner dersom rådmannens innstilling følges.

Gebyr for manglende parkeringsplass økes fra 10 til 75.000 kroner dersom rådmannens innstilling følges.
Foto: SMC

Saken skal op til politisk behandling i HU for plan, miljø g tekniske tjenester 23.9.2010 og vil deretter bli behandlet i Risør bystyre 30.9.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**