Parkeringshus i Risør et skritt nermere løsning

Plansjef Sveinung Jørundland informerte tirsdag formannskapet om fremdriften av fremtidig parkeringsanlegg i fjell i Risør sentrum. I følge plansjefen skal geologer nå ha godkjent fjellet og det vil dermed etter alle solemerker ligge vel tilrette for at det etableres en ny fjellhall med plass til 230 biler + de plassene Risørs innbyggere ønsker å kjøpe til privat eie i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 En sentralt beliggende parkeringshall vil bety uendelig mye for Risør som handelsby sier Willy Thorsen (V).

En sentralt beliggende parkeringshall vil bety uendelig mye for Risør som handelsby sier Willy Thorsen (V).
Foto: Jan Einar Henriksen

Innslaget vil skje ved nordre ende av Storgata og det er også planlagt en personellutgang ved siden av Solsiden 1 der hvor turistkontoret i dag holder til. Dermed vil det fremtidige parkeringsanlegget få en meget sentral beliggenhet i Risør sentrum noe Risør Venstre er meget glad for. Det vil styrke sentrum på en god måte og vil gjøre Risør som handelssentrum mere attraktiv fremover.

Tanken om Risør sentrum som et alternativt handelssenter hvor den unike bygningsmassen rammer inn sentrumsbutikkene vil på lang sikt være et udelt pluss for Risør sier fungerende ordfører Jan Eiar Henriksen og leder i Risør Venstre i en kommentar. Når vi i tillegg får oppgradert gatenettet med større fortausareal slik at folk kan mingle på en måte vi kjenner igjen fra utlandet tror jeg Risør vil fremstå som en fremtidsrettet by med et stort potensiale for økt bosetting og økt handelsvirksomhet avslutter Henriksen, som nå gleder seg til den politiske prosessen over nyåret 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**