160 millioner for GS veg med lys langs R 416 fra Risør til Vinterkjær

Risør Venstre har lenge pekt på gang og sykkelveg med belysning langs tilførselsvegen (R416) fra Risør til Vinterkjær og et nytt fullskala tilknytningspunkt til E18 på Vinterkjær som en meget viktig forutsetning for økt bosetting og økt næringsutvikling i Risør. Det er derfor gledelig at det nå ser ut til at begge sakene nå ser ut til å være nærmere en løsning enn på lenge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Plansjef Sveinung Jørundland informerte om GS veg langs R416 g nytt Vinterkjærkryss i tirsdagens formannskap

Plansjef Sveinung Jørundland informerte om GS veg langs R416 g nytt Vinterkjærkryss i tirsdagens formannskap
Foto: Jan Einar Henriksen

Ifølge plansjef Sveinung Jørundland er GS veg med lys langs R416 fra Frydendal til Vinterkjær kostnadsberegnet til 160 millioner kroner eks mva. Strekningen fra Frydendal til Østebø er første pri mens strekningen fra Hjembu til Vinterkjær har pri 2 og deretter kommer de mellomliggende strekningene.

Strekningen fra Frydendal til Østebø er kostnadsberegnet til 40 millioer kroner og innbefatter to rundkjøringer på Østebø.

Fungerende ordfører Jan Einar Henriksen ba i formannskapet om at de utarbeidede planer ble sendt samtlige politiske partier slik at alle kan være med i det viktige påvirkningsarbeidet frem mot endelig budsjettvedtak i fylket senere i høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**