Nominasjonsprosessen

Asker Venstre har oppnevnt en nominasjonskomité som vil legge fram forslag til valgliste for Venstre. Nominasjonsmøte er planlagt medio januar 1011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nominasjon

Vi vil vite om du ønsker å være aktivt med i Asker politikken i kommende kommunestyreperiode 2011-2015. Vi ønske legger opp til et listeforslag der de ti første på lista består av personer som ønsker en aktiv politisk deltakelse med en fastplass eller varamannsplass i kommunestyret.

Vi vil foreslå å kumulere noen på lista (4-10), og vi ønsker å vite om du vil stå kumulert og om du har noen meninger om hvor mange vi bør kumulere.

Har du meninger om hvem som bør stå på fremtredende plass? Vet du om andre som nødvendigvis ikke er venstremedlem, men sympatiserer med oss og som kan stå på lista, så tar vi gjerne imot slike forslag. Du kan selv spørre vedkommende, det er fint, men det er også en oppgave vi kan gjøre uavhengig av deg som forslagsstiler.

Nominasjonskomiteen vil i sitt arbeid ta kontakt med de som i dag er i kommunestyregruppa (faste- og vara medlemmer til kommunestyret), medlemmer i råd og utvalg og lokallagsstyret.

Bjørn Schwensen
Inga Falsen Gjerdrumsvei 2, 1396 Billingstad
bjorn_schwensen@hotmail.com
66846749

Erling Bergsaker
Brusetveien 69, 1395 Hvalstad
erlingbe@online.no
66981381
91511467

Ana Drougge Vassboten
Heggedalsveien 210 1389 Heggedal
ane.drougge.vassboten@venstre.no
66905648
97581841

Jan M Vevatne

Ringveien 4B, 1386 Asker
jan@vevatne.no
66789497
97778560

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**