Valg av utsendinger til Venstres nominasjonsmøte

Risør Venstre innkaller til åpent Venstremøte mandag 25. oktober kl 1730 på kommunehuset i Risør hvor ett av kveldens tema blir valg av utsendinger til Venstres fylkeslags nominasjonsmøta på Universitetet i Agder, Kristiansand torsdag 2. desember kl 1800.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Valg av utsendinger til Venstres fylkesnominasjonsmøte 2.12.2010

Valg av utsendinger til Venstres fylkesnominasjonsmøte 2.12.2010
Foto: Venstre

Møtet blir også annonsert i media og det er fint om så mange som mulig deltar i prosessen.

Valgnemda for Fylkestingsvalget har også sendt ut forespørsel om mulige kandidater til Vestres Fylkestingsvalgliste for Aust Agder i perioden 2011-15.

Forslag til kandidater som skal stå på Venstres Fylkestingsliste for Aust Agder i 2011 må fremmes for styret så snart som mulig slik at de kan behandle forslagene forut for møtet den 25. oktober 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**