Mer helhetstenking i Råde vil gi flere omsorgsboliger og bedre skoler

I et av vinterens kommunestyremøter var det flere store byggeprosjekter oppe til diskusjon og gjennomgang. Skolebyggene skal utredes videre, og likeså skal utbyggingen av sykehjemmet med flere omsorgsboliger igangsettes snart. Det som overrasker oss i Råde Venstre er det sittende flertalls manglende evne til å se helhetlig på disse sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hver for seg vil disse skape store behov for vedlikehold, bygningsmassen blir større enn nødvendig og man utnytter ikke de ulike byggenes plassering på beste måte, verken økonomisk og miljømessig.

Vi i Råde Venstre har tidligere foreslått følgende plan for de to ovennevnte utfordringer; I dag er det tre skolebygg i Råde — vi ønsker å redusere disse til to gjennom å bygge ut ungdomsskolen med 10-12 klasserom for å kunne huse alle 1-10.klassinger som sogner naturlig til Karlshus, og å bygge en ny 1-10-skole i Saltnes for alle elevene som sogner dit. Dette vil gjøre at man får en helhetlig tankegang for hver enkelt elev, samtidig som man reduserer antallet administrasjoner og antall skolebygg fra tre til to.

Rådmannen i Råde har lagt frem at det er behov for 24 omsorgsboliger i tilknytning til dagens bo- og servicesenter. Dersom kommunen følger vårt forslag om skolebygninger vil løsningen for nye omsorgsboliger ligge i dagen; med enkle midler kan man bygge om dagens Karlshus skole til omsorgsboliger, og man vil med knappe midler enklere oppnå det målet Rådmannen har satt på ytterst kort tid. Det koster selvfølgelig penger å gjøre om klasserom til leiligheter, men bygningsmassen ligger der og den er allerede tilpasset funksjonshemmede, samtidig som den har ypperlig plassering i forhold til de allerede eksisterende bygningene i bo- og servicesenteret. Parkeringsplasser finnes allerede, kommunikasjonen til hovedbygget er enkel og man kan utnytte stordriftsfordelene til en billigere penge enn å bygge et nytt bygg på usikre grunnforhold.

Klarer vi i Råde å tenke helhetlig vil man kunne utnytte ressursene optimalt og vi vil kunne øke servicenivået i kommunen. Med fortsatt fragmentert tenking som i dag vil tusenlappene flagre ut vinduet og både skole- og omsorgssektoren bli skadelidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**