Hva med INNHOLDET i Rådeskolene?

Nok en gang slår de politiske partiene seg på brystet og sier at de satser på skolen. Denne gangen er det påbygg og oppussing av de to eksisterende barneskolebyggene som er debattert, men uten at et ord er nevnt om innholdet i skolebyggene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lørdag kunne vi lese at Kommunal Rapport og Statistisk Sentralbyrå hadde gitt Råde-skolene karakter 1 av 6 oppnåelige. Med andre ord så er den påståtte satsingen på Rådeskolene så nær en usannhet man kan komme.

For å illustrere hvorfor Rådeskolene får så dårlig score fra Kommunal Rapport, så er det nok å nevne at elevene har så gamle bøker at Bill Clinton fortsatt er president i USA og at tyskerne fortsatt bruker mark som sin valuta. Clinton blir ikke avløst verken dette eller neste år, mens mark’en blir værende i overskuelig fremtid. Faktisk er utgangspunktet så ille at ungdomsskolelærerne bokstavelig talt leter i søpla til andre ungdomsskoler i distriktet for å finne disse skolenes kasserte leseverk i ulike fag. Under forrige skoleår manglet det hele klassesett i enkelte fag, slik at elevene måtte lære fra kopier av bøker.

Ille er det at det ukentlig legges press på Opplæringsloven gjennom det som på fint kalles "avvik". Skolen kan oppleve at man bruker ikke-faglærte personer som undervisningspersonell, spesialundervisning som utgår fordi deres lærere må ta andre timer eller at elever med spesielle behov ikke får den hjelpen de har rett på fordi ressursene deres blir brukt andre steder når det er behov for det.

Undervisningen i spennende fag som kunst og håndverk, mat og helse og naturfag blir redusert fordi man ikke har undervisningsmateriell; arbeidsoppgaver må velges bort pga manglende materiell, matoppskrifter legges til side fordi man ikke har matvarene, og elevforsøk må utgå fordi man ikke har nødvendig forsøksutstyr. Lærerne vegrer seg også til å dra ned de ytterst få kartene som henger i klasserommene, for der er fortsatt Sovjetunionen som er vår nabo i øst, og Slovenia er fortsatt en del av Jugoslavia. Litt galgenhumoristisk kan man si at skolene begynner å få en imponerende samling historiske kart.

For noen uker siden var det store oppslag angående "den store IT-satsingen i Rådeskolene". Grelle eksempler på at det er langt mellom fagre ord og virkeligheten er blant annet at en av skolene med 14 klasser og grupper har til sammen tre projektorer, at det er gammeldags tavleundervisning i stedet for smart board-undervisning i de aller fleste klasserom i hele kommunen og at enkelte IT-ansvarlige har under 2 timer i uken for å serve over 100 PC’er. Dette siste er noe som er langt fra forsvarlig når man vet at man kan regne ca 1% ansettelse til IT-ansvarlige pr PC.

Heldigvis så skulle skolebruksplanen vurderes videre, slik at ingenting ble 100% vedtatt på torsdagens kommunestyre. Politikk handler om å prioritere. Råde Venstre ønsker å prioritere våre barn og unge gjennom både nye bygg og nytt innhold — vi ønsker i utgangspunktet å bygge ut ungdomsskolen til 1-10-skole og bygge ny 1-10-skole i Saltnes, men må vi velge så prioriterer vi innhold; heller fullt utstyrte nedslitte skolebygg med brakkerigger utenfor, enn et moderne og innholdstomt praktbygg.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**