Spørsmål til fylkesrådsleder om TK-gave

Ved åpningen av Fylkestinget tirsdag fremmet Roar Sollied spørsmål til fylkesrådsleder om hennes kjennskap til TK-gave til et politisk parti, og hvilke tiltak hun ville kreve iverksatt. Han fikk svar på tre linjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Spørsmål fra Venstre
-Kan fylkesrådsleder redegjøre for den kunnskap eierne og bedriftsforsamlingen hadde om tildeling av prosjektmidler til et politisk parti før medieoppslagene kom, og hvilke tiltak eierne vil iverksette eller kreve iverksatt i etterkant?

Fylkesråden redegjorde slik:
Eierne og bedriftsforsamlingen hadde ikke kjennskap til saken knyttet til prosjektmidlene. Troms Kraft har hyrt inn eksternt firma, Ernst & Young, til en gjennomgang rundt alle forhold i denne saken. Resultatet foreligger ikke enda.

Sollied sa seg fornøyd med svaret selv om det var kort, -For det er jo en framgang i fra dagens interpellasjonsdebatt der en interpellasjon (fra Rødt) for første gang i min 11-årige fartstid i fylkestinget IKKE ble skriftlig besvart, sier Sollied. Det gjaldt fylkesrådens kjennskap til First House-saken. Kommunikasjons-selskapet ble hyret for å overtale tvilerne i AP til å stemme for Eierskapsmeldingas innstilling om å åpne for oppkjøp, emisjoner og fusjoner til 33%.

Det er svært viktig at våre tillitsvalgte i fylkeskommunen redegjør for ulovligheter og at de forteller sannheten, for det har med tilliten å gjøre, sier Sollied, som venter på gjennomgåelsen av begge disse sakene. Rødt ba Kontrollutvalget ta opp saka rundt First House-affæren. Venstre fremmet forslag om gjenopptakelse av Eierskapsmeldinga i desembertinget, men flertallet nektet realitetsbehandling av forslaget. -Jeg var overrasket over at Fylkesråden hevdet at det ikke var forskjell mellom vedtakene hos de to eierne, for da skjønner jeg ikke oppstyret, sier Sollied og legger til: -Hvis oppgjøret skal gjøres i bedriftsforsamlingen, kan det virkelig bli kaos der, sier Sollied, som mener at eierne må komme fram til felles strategi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**