Hans Antonsen og Heidi Foyn Thomassen skaper ny næringspolitikk

Heidi Foyn Thomassen, Lillesand og Hans Antonsen, Grimstad er valgt som medlemmer i Venstres verdiskapingsutvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utvalget skal legge fram forslag til Venstres landsmøte våren 2011 for ny verdiskaping i Norge etter finanskrisa, i en stadig mer globalisert verden. Venstre er kjent for å ha hatt en aktiv og gjennomtenkt politikk for gründere, små og mellomstore bedrifter, og NHO har gitt Venstre toppkarakter for næringspolitikken sin. Men Venstre vil videre.

Hans Antonsen og Heidi Foyn Thomassen

Foto: Jan Kløvstad

I utvalgsarbeidet vil Grimstadordfører Hans Antonsen og bedriftsrådgiver og fylkesstyremedlem Heidi Foyn Thomassen særlig arbeide med innovasjon og entreprenørskap, ny grønn vekst, kunnskap og forsking, og utfordringa i å ta vare på menneskene i et arbeidsliv med stadig raskere omstilling.
Parallelt med utvalgsarbeidet går lokale Venstrelag på bedriftsbesøk for å få inn viktige råd fra næringslivet. 1000 bedrifter skal besøkes, og Venstre i Agderfylka har kommet langt i sin del av dette viktige lyttearbeidet.

Professor Lars Peder Nordbakken er leder i Venstres verdiskapingsutvalg.

På Venstres landskonferanse var det også innledninger om livsvilkår for grønn industri ved Anne Grete Ellingsen, direktør for strategi og forretningsutvikling i Statkraft Agder Energi Vind og Helene Falch Fladmark, prosjektleder for Eyde-nettverket, og tidligere stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**