Økt tilskudd til Risør da statsbudsjettet for 2011 ble presentert

Risør Kammermusikkfest får 1.701.000 kroner (en økning på 51.000 kroner), Designtreff 100% Risør får 223.000 kroner (en økning på 7.000 kroner) i 2011. For Risør kommune ser resultatet for 2011 budsjetet å ende opp med en vekst fra anslag på regnskap 2010-2011 med 14.522.000 kroner hvlket tilsvarer 5 %

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Kammermusikkfest får økt offentlig tilskudd

Risør Kammermusikkfest får økt offentlig tilskudd
Foto: Jan Einar Henriksen

Anslaget for frie inntekter i 2011 ligger på 302 359 000 kroner og gjeld pr innbygger (2009 tall) er oppgitt å være 52 907 kroner. Gjennomsnittet for Aust Agder var 49 228 kroner.

Deflator for kostnadsvekstberiging i 2011 er forøvrig oppgitt til 2,8 %

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**