Statsbudsjettet: Akuttavrusing nedprioritert nok en gang

Leder i Oslo Venstres bystyregruppe, Ola Elvestuen, er skuffet over regjeringens manglende satsing på rusomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Jeg er skuffet over at regjeringen heller ikke i dette budsjettet har lagt inn midler til å øke antallet akuttavrusingsplasser i Oslo, sier Ola Elvestuen.

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett å øke tilskuddene til rusbehandling, men det er ikke funnet rom for satsing på akuttavrusing. Elvestuen mener regjeringen legger på småbeløp i eksisterende tilbud fremfor å tenke nytt.

– Det ligger i selve begrepet "akuttavrusing" at plassene må være på plass når de trengs, understreker Elvestuen. – At pasienter skal stå i kø for å motta akutt behandling, hører ingen sted hjemme.

Venstre har foreslått å øke antallet akuttavrusingsplasser, kombinert med en garanti for videre behandling innen 48 timer.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**