Antall bystyrerepresentanter reduseres til 29

Prosjektgruppen for politisk evaluering forslår at Risør bystyre reduseres fra 31 til 29 representanter etter valget i 2011. Samtidig foreslås det en ren kommunestyre komitémodell mot dagens hovedutvalgsmodell hvor alle valgte politikere fordeles på de ulike utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) har deltatt i den politiske prosjektgruppen.

Steinar Gundersen (V) har deltatt i den politiske prosjektgruppen.
Foto: Jan Kløvstad

Dermed legges det opp til økt delegasjon til administrasjon idet en komitémodell ikke vil få samme avgjørelsesmyndighet slik dagens hovedutvalg har selv om lovpålagte utvalg som formannskap og andre kan gis fullmakter.

Reglement og delegasjonsfullmakter vil bli behandlet i etterkant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**