Hvilke tiltak setter Råde kommune inn mot villmannskjøringen i Råde-skogene?

Ferdsel i skog og utmark er forankret i det som kalles Allemannsretten. Det er en rett som bygger på gamle rettigheter fra den tida høsting i skog og utmark var viktig for å overleve. Derfor er denne retten befestet helt tilbake til de eldste skriftlige lovene, lagtingslovene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I dag er prinsippene som gjelder ferdsel i skog og utmark uttrykt i Friluftsloven. I henhold til lov om Friluftslivet kan enhver ferdes til fots, på ski på sykkel, på hesteryggen i skog og utmark til alle årstider og døgntider. Det er en forutsetning at turfolket ferdes hensynsfullt. Det betyr at man skal ta hensyn til dyrelivet, plantelivet og skogeierens (grunneierens) innretninger (skogsveier, gjerder etc).

Med tanke på hvilke muligheter denne Allemannsretten gir oss er det med forferdelse man oppdager dype sår i naturen gjort både på og utenom skogstiene rundt omkring i Råde gjort av ulike motoriserte kjøretøyer. Når man i tillegg finner såkalt "skrytefilmer" på internett kan man lure på hva disse menneskene tenker på når de bedriver denne type vandalisme mot vår urørte natur og også hva som gjøres for å stoppe disse.

I filmene på internett utøves det ødeleggelser mot naturen gjennom at ulike personer setter seg på motorsyklene sine og bedriver villmannskjøring både med hensyn til fart og kjøremønster. Ødeleggelsene er store både på og utenfor stier på grunn av denne uvettige kjøringen. I tillegg til både utslipps- og støyforurensing bokstavelig talt spoler disse kjørerne opp skogbunnen og etterlater seg vanskelig utslettbare spor.

Råde Venstre etterspør med dette hva kommunen foretar seg i denne saken? Har kommunen satt i gang tiltak for å stoppe naturødeleggelsene, eller får vandalene fortsette sine herjinger?

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

En av filmene på Youtube:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**