Ledig tomt i Lindalen

Etter innspill fra høyres Kjell MacDonald vedtok Risør formannskap 13. april 2010 å lyse ut den ledige tomten i Lindalsveien 54 for salg. Etter utlysning og kunngjøring har det meldt seg 20 søkere til den ledige tomten, og 13. oktober vil den heldige vinner bli trukket ut ved loddtrekning i formannskapets møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kjell macDonald (H) ønsker at de ledige tomtene i Lindalsveien skal bebygges snarest mulig.

Kjell macDonald (H) ønsker at de ledige tomtene i Lindalsveien skal bebygges snarest mulig.
Foto: Jan Einar Henriksen

Til salget er det følgende forutsetninger som kjøper må oppfylle:
• Tomten er eiertomt.
• Kjøpesummen kr 275 000,- pluss omkostninger betales ved overskjøting.
• Standardvilkår for tildeling av boligtomter gjelder, blant annet må bygging påbegynnes innen ett år fra tildeling og bygging må være fullført innen tre år.
• Det forutsettes at kjøper selv har til hensikt å bebygge tomten og bo på eiendommen.
• Ubebygd tomt kan ikke overdras til andre. Dersom kjøper selv ikke vil bebygge tomten, skal tomten tilbakeføres kommunen mot utbetaling av kjøpesummen pluss evt. prisstigning etter konsumprisindeksen.

Det inngås skriftlig avtale med kjøper, hvor ovennevnte vilkår tas inn. Det presiseres i avtalen at dersom bygging ikke er påbegynt innen ett år eller fullført innen tre år etter tildeling, skal tomten tilbakeføres til kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**