Salg av gjeldsbrev en moderne form for slaveri

Etter Risør Venstres mening er det umoralsk at gjeldsofre fremstår som en handelsvare. Store kredittinstitusjoner omsetter gjeldsbrev og fordringer for en brøkdel av kravets reelle verdi uten at den enkelte skyldner eller gjeldsoffer får noen mulighet til å innfri kravet med samme lave dekningsgrad, og det er moralsk og etisk forkastelig mener Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Omsetning av gjeldskrav er en moderne form for slaveri mener leder i Risør Venstre Jan Einr Henriksen

Omsetning av gjeldskrav er en moderne form for slaveri mener leder i Risør Venstre Jan Einr Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

Moderne slaveri
Omsetning av gjeldsposter er på mange måter nåtidens form for slavehandele sier Jan Einar Henriksen og viser til at den enkelte skyldner og gjeldsoffer alt for ofte blir hjelpeløs tilskuer til at gjelden aksellerer etter slike salg.

Greit nok at det tidligere kom inn en plikt om varsling til den enkelte skyldner eller gjeldsoffer om at gjeldskravet var videresolgt, men det er ikke nok. Jeg mener det også burde vært lovfestet at skyldner innen f.eks. tre år etter salg av en gjeldspost har rett til å innfri kravet med samme lave dekningsgrad som kravet blir omsatt for sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Det beste ville være at lovgiver snarest mulig sikrer skyldner en lovbestemt rett til innløsning av gjelden,eller at gjelden rent faktisk nedskrives til samme beløp som den omsettes for avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**