Imponerende satsing på Kunstparken

Kunstnerne i Risør fikk julaften på forskudd da leder i ad hoc utvalget som har gjennomført en evaluering av driften ved Risør Kunstpark fremla sin rapport for formannskapet onsdags kveld. Samtidig fremmet leder Kjell MacDonald flere presiseringer og presiserte at dette var positive tanker som ville styrke kunstmiljøet i lang tid fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstrre håper det vil bli mange spennende aktiviteter i Risør Kunstpark fremover

Risør Venstrre håper det vil bli mange spennende aktiviteter i Risør Kunstpark fremover
Foto: Jan Einar Henriksen

Kommunens årlige stipend ble foreslått økt fra 100.000 kroner til 185.000 kroner, tilskudd til husstyret fikk 200.000 kroner til årlig drift og kommunen overtar det utvendige vedlikehold, administrerer utleie osv osv. Lederen av ad hoc utvalget presiserte også at det i ettertid måtte fremlegges rutinebeskrivelser for tildeling av stipend, utvelgelse av leietakere, avtale med husstyre om drift osv og pekte samtidig på at det var viktig å få til et godt og tett samspill mellom kunstnerne og politikerne i kulturstyret fremover.

Administrasjon vil nå lage et resumé av forslagene og det vil bli opp til bystyret å fastsette de endelige økonomiske rammer for den fremtidige satsingen i Risør kunstpark.

Sett fra Risør Venstre er vi meget fornøyd med det arbeidet som er utført av ad hoc utvalget under ledelse av Kjell MacDonald, og mener ad hoc utvalgets fremlegg viser at det faktisk var med god grunn bystyrets flertall tidligere i år gikk inn for å evaluere driften, selv om vi da møtte stor motbør fra opposisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**