Råde Venstre vil ha færre papirflyttere og flere omsorgsarbeidere i Råde kommune

De siste dagene har det vært debatt rundt ytterligere nedskjæringer på Råde bo- og servicesenter. Fordi det sittende flertall i kommunestyret, AP/SP/Krf, sammenlikner vårt sykehjem med andre sykehjem – uten å ta hensyn til blant annet den lite hensiktsmessige planløsningen – har et enstemmig kommunestyret vedtatt å skjære ned på bemanningen. Vi i Råde Venstre har advart mot dette, fordi vinningen kommer til å gå opp i spinningen pga enda høyere arbeidspress og dermed store sjanser for et større sykefravær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Det som forundrer oss i Råde Venstre er at det ikke er noen av partiene i kommunestyret som har tatt seg bryet av å gjøre en analyse av kommuneadministrasjonen for å se om man heller kan kutte her enn i omsorgssektoren. Ser man på de siste analysetallene fra sentralt hold er det tydelig at Råde har mye å spare på å effektivisere kommuneadministrasjonen.

Råde kommune har blant annet en veldig høy administrasjonsutgift i prosent; hele 11,5%, av samlede utgifter – noe som er over tre ganger så høyt som f.eks Lindås kommune som er nede i 3,5% av samlede kommunale utgifter. Tilsvarende for antall årsverk i kommuneadministrasjonen i Råde i prosent av samlede kommunale årsverk er på 15,9%, noe som er over dobbelt så mye som f.eks Larvik som har kun 6,8%. I tillegg har Råde nesten tre ganger så mange årsverk i administrasjonen per 1000 innbygger som for eksempel Alta som har 3,3 årsverk pr 1000 innbyggere. Råde har 9,5 årsverk per 1000 innbyggere.

Lønnsmessig så er det også veldig dyrt i Råde kommune. Lønnen til politikerne er tre ganger så høy sett i forhold til antall innbyggere i Råde enn for eksempel Karmøy. Sistnevnte med kr. 111,- pr innbygger mot Rådes kr. 352,-. Lønnen til administrasjonen per innbygger er ikke fullt så ekstremt høy i forhold til andre, men fortsatt bruker Råde over halvannen ganger så mye som for eksempel Larvik.

All statistikk viser dermed at Råde kommune har mye å spare på å effektivisere administrasjonen. Gjennom å se på hva andre kommuner gjør kan man se hvor man kan justere og spare. I stedet vedtar altså et enstemmig kommunestyre med å kutte der det trengs mest tillegg og hvor det kommer til å bli størst utfordringer i årene som kommer; i eldreomsorgen.

Råde Venstre håper kommunestyret snur i saken ved neste kommunestyremøte og heller kutter i antallet papirflyttere enn i antallet omsorgsarbeidere.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**