Fra møbler via IT til

Rådmannen er positiv til at Dag Olav Hødnebø gis tillatelse til å starte planprosess i hht. plan og bygningslovens § 14-14 jmf. § 12-11 med sikte på endring av reguleringsformål fra “industri” til “bebyggelse og anlegg – bolig/fritidsbebyggelse” for Buvika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Holmenutbyggingen vil nå få en utbygger på hver side

Holmenutbyggingen vil nå få en utbygger på hver side
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed er det tre prosjekt på gang i Risør med tilnærmet lik målgruppe og beliggenhet like ved vannet og det er spennende med tanke på Risørs mulighet for vekst fremover.

Saken vil bli behandlet i HU for plan, miljø og tekniske tjenester 21.10.2010 og deretter i bystyret senere i måneden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**