Bolig er ikke formuesgjenstand

Hele befolkningen er i gang med å måle boliger. Hensikten er i følge AP/SP/SV—regjeringen fastsettelse av nye likningsverdier for å øke rettferdigheten i beskatningenVi i Råde Venstre mener det å bli beskattet for å eie egen bolig er galt. En bolig er et hjem og ikke en formuesplassering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Solbakkestova

Foto: Tore Rykkel

Formueskatten stimulerer ikke til at det skal lønne seg å spare, den har også negative konsekvenser for investeringer i næringslivet. Venstre vil derfor fjerne formueskatten.

Regjeringens nye system for å fastsette likningsverdi boligene vil ikke bety mer rettferdighet. Kvalitet på boligen, standard, tomtestørrelse og andre særskilte faktorer spiller ikke inn i den nye beregningen. Å basere seg på beliggenhet og areal som nye kriterier vil skape ny urettferdighet, som så må den enkelte må kontakte skattemyndighetene for å få rettet opp. Det er beklagelig at regjeringspartiene fører politikk som skaper mer byråkrati.

At regjeringen må bruke vaktmester Narvestad fra NRK-serien Borettslaget som konsulent for å forklare hvordan den nye rettferdigheten skal måles opp, sier det meste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**