Etterspør tiltak for å redusere restanser

Jan Einar Henriksen (V) og Kjell MacDonald (H) etterlyste i onsdagens formannskapsmøte tiltak for å få ned restansene ved enhet for byggesak. Henrvendelsene kom da økonomisjef Else Skjellum fremla regnskapstall for 2. tertial og viste til overskridelse ved byggesaksenheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Leder i Risør Venstre ønsker å iverksette konkrete tiltak for å få bort restanser

Leder i Risør Venstre ønsker å iverksette konkrete tiltak for å få bort restanser

Rådmannen hadde ikke noen plan for å få til reduksjon av restansene, som får direkte betydning for Risørs næringsdrivende. Henriksen og MacDonald pekte da på viktigheten av å leie inn nødvendig kompetanse for å få ned restansene og vil følge opp problemstillingen i neste formannskapsmøte.

Spørsmålstillingen fikk Eva Nilsen (AP) til å gå mer enn langt i å antyde at bystyrets flertall var årsak til at mange hadde sluttet ved enheten og dermed hadde ansvar for restansene.

Da må du vite mer enn vi andre repliserte Kjell MacDonald og pekte på at det ikke måtte bli noe unaturlig og suspekt ved at kommunalt ansatte gikk av med pensjon eller gikk over i andre jobber. Rådmannen grep da også inn i debatten og pekte på at flertallet faktisk hadde bevilget midler til å øke bemanningen stikk motsatt av hva AP representanten antydet.

Jan Einar Henriksen imøtegikk også det lite konstruktive utspillet fra AP representanten og pekte samtidig på at det var et viktig HMS aspekt å få bort restanser som vedvarte over tid og at dette aspekt kom i tillegg til de behov private og næringsdrivende hadde til hurtig saksbehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**