Europeiske liberalere sier nei til datalagringsdirektivet

Med Venstres stemmer sa ELDR, den europeiske sammenslutningen av liberale partier, i dag et klart nei til det omstridte datalagringsdirektivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

ELDR

Foto: ELDR.org

Venstres ledelse har deltatt på ELDRs årlige kongress i Helsinki de siste dagene, og i dag vedtok kongressen med overveldende flertall å be EU-kommisjonen trekke tilbake direktivet. I uttalelsen slår ELDR fast at retten til privatliv og privat kommunikasjon er fundamental, og de europeiske liberalerne ser med bekymring på at disse rettene er i ferd med å bli undergravd.

– Direktivet bryter grunnleggende med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig, sier Venstres leder Trine Skei Grande, som har vært tilstede på kongressen. – Vi håper nå kommisjonen vil lytte til de liberale partiene i Europa og trekke tilbake direktivet.

Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**