Bedre helse- og omsorgstilbud forutsetter større og mer robuste kommuner

Råde Venstre har tidligere flagget at vi ønsker en kommune bestående av dagens Råde, Rygge og Våler kommuner. Kommunesammenslåing er nødvendig for å styrke helse- og omsorgstjenestene: Sterkere og mer robuste kommuner vil kunne overta langt flere velferdsoppgaver fra staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

Regjeringen sendte mandag ut tre helsedokumenter på høring: Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny lov om folkehelse og grunnlaget for ny nasjonal helse- og omsorgsplan som grunnlag for den nye samhandlingsreformen.

Bedre helsetjenester og mer kvalitet i omsorgen må etter Venstres mening sees i sammenheng med ny og endret kommunestruktur og modernisering av offentlig sektor.

Dersom man ønsker at Norge i fremtiden skal kunne tilby bedre helsetjenester og mer kvalitet i omsorgen, må kommunene overta flere statlige oppgaver, spesielt innen helse- og sosialfeltet og barnevern, og da er ikke 431 kommuner svaret. Kommunene må bli større, sterkere og mer robuste for å overleve og for å kunne gi innbyggerne bedre tjenester og mer kvalitet i omsorgen.

Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø. Mange kommuner sliter med å utføre stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester fordi de ikke har tilstrekkelig med kompetanse. Større og mer robuste kommuner med større ansvar for helse og omsorg, vil kunne tiltrekke seg sårt tiltrengt utdannet og kompetent arbeidskraft.

Så lenge Arbeiderpartiet lar seg styre av de mest konservative kreftene i Senterpartiet som motsetter seg en hver endring i kommunestruktur og modernisering av offentlig sektor, har vi liten tro på reelle endringer og forbedringer av helse- og omsorgstilbudet. Nye oppgaver som pålegges kommunene av staten, må fullfinansieres gjennom økte overføringer.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**