Østfold Venstre ønsker nullutslipp av fosfater fra landbruket rundt Vansjø

Østfold Venstre krever fullstendig stopp av fosfatutslippene fra landbruket rundt Vansjø. Alle bruk innen nedslagsfeltet for Morsa-vassdraget skal følge gjødselplaner godkjent av landbrukskontoret i hver enkelt kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tjernsrudtjernet

Foto: Hilde Arneberg

For tredje året på rad slapp man i år å henge opp skilt rundt Vansjø med "Bading forbudt" på. Giftalgene er på retur og siktedypet i Vansjø er forbedret betraktelig. Men som Vansjø-entusiastene Per Arild Simonsen og Jan Roth Nilsen forklarer i Moss Avis 11. september, så er det altfor tidlig å friskmelde Vansjø. Det er umulig å si om denne situasjonen vil vedvare da det er en kompleks situasjon avhengig av temperatur, sollys, vær- og vindforhold som styrer utviklingen i Vansjø.

Den største kilden til forurensing av drikkevannskilden til hele Mossedistriktet er det omkringliggende landbruket. Hovedproblemet er avrenningen til innsjøen hvor overflatevann og avløp fører med seg jordpartikler, organiske stoffer, kjemikalier og planteernæringsstoffer som fører til overgjødsling i Vansjø.

Tidligere var det et uttalt mål om at Vansjø skulle renses innen 2015, men allerede i fjor måtte målet justeres til tidligst 2016-2017. Fosfatinnholdet i bekkene rundt Vestre Vansjø er redusert med 30% de siste fem årene, men allikevel er det en lang vei å gå til man kan friskmelde selve Vansjø.

Østfold Venstre mener at det er mulig å drive bærekraftig landbruk også rundt Vansjø. Dette kan gjøres ved at mengden av tilført fosfat reduseres samtidig som gjødslingen tilpasses jordsmonn, driftsform og avrenningsbetingelser. For enkelte jordtyper kan det være aktuelt å kreve fosfatfri drift.

Vi krever derfor at all gjødsling i nedslagsfeltet til Vansjø utføres etter godkjente gjødselplaner. Slik kan vi også sikre en bærekraftig landbruksnæring i dette viktige jordbruksområdet.

Christian Holstad Lilleng
Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**